Funktioner
NODA Building

En klok byggnad för ett klokt energisystem

En byggnad skall ha rätt temperatur inomhus, och det är värmesystemets uppgift att leverera detta så effektivt som möjligt. NODA Building är en molntjänst som ansluter till byggnadens befintliga värmesystem och adderar analyser som hjälper till att optimera uppvärmningen mot det verkliga behovet av värme.

I de flesta byggnader finns det bara ett svagt och indirekt samband mellan det faktiska värmebehovet och hur en byggnads värmesystem verkligen fungerar, och även moderna automationslösningar kämpar med allt annat än reaktivt beteende. Detta orsakar en rad problem som dåligt inomhusklimat, onödiga värmekostnader och underutnyttjade kapitalinvesteringar. NODA Building matchar proaktivt efterfrågan baserat på faktiskt inomhusklimat med lämpliga nivåer av energianvändning, vilket har en direkt inverkan genom ett mer tillfredsställande inomhusklimat, förbättrad värmeekonomi och enkelare användning av värmesystemet.

Funktioner för att spara energi, kostnader och utsläpp

Värmekontroll - inomhustemperatur, väderprognoser och analyser av värmesystemet

Grunden för att spara energi i byggnader handlar om att ha rätt temperatur inomhus i hela byggnaden och att inte elda för kråkorna. Vår lösning använder sensorer för inomhusklimat (temperatur och luftfuktighet), väderprognoser samt analysmodeller av uppvärmningssystemet för att hela tiden hålla koll på det verkliga värmebehovet i byggnaden och för att styra uppvärmningen mot en önskad temperatur inomhus. På så sätt arbetar NODA Building proaktivt tillsammans med värmesystemet för att uppnå önskad inomhuskomfort utan att elda för kråkorna.

Tariffkontroll - styr mot energipriser

Det är inte bara mängden energi som används som spelar roll för en byggnads värmekostnad, det är också viktigt när och hur energin används. Inom fjärrvärme blir det allt vanligare att använda pristariffer med aktiva komponenter såsom flöde, effekt och returtemperaturer. Motsvarande trender kan ses inom elnäten, särskilt vad gäller kommersiella kunder. Syftet med en sådana aktiv prismodell är att kostnaden för att använda energi skall spegla kostnaden för att generera energin. Vid perioder då många kunder samtidigt efterfrågar mycket fjärrvärme (stort effektbehov), ökar produktionskostnaden för fjärrvärme eftersom fler och dyrare anläggningar behöver köras igång (det fungerar principiellt på samma sätt för elektricitet).

Om en fjärrvärmeanläggning fungerar dåligt behöver den använda ett högre flöde för att föra över värmen till byggnaden, vilket skapar utmaningar i nätet som helhet. Därför vill energileverantörer premiera låga flöden och bra avkylning (låga returtemperaturer) i fjärrvärmecentraler, vilket ofta återspeglas i prismodellen. NODA Building är utformad för att automatiskt anpassa byggnadens energianvändning i förhållande till prissättningen i varje fjärrvärmenät eller elnät. Ju aktivare pristaxan är, desto större nytta av att använda vår lösning, oavsett om du använder värmepump, fjärrvärme, gas eller andra typer av värmekällor.

Lätt att följa - all information om er värme finns alltid tillgänglig online

Analys

Du kanske har data, men har du insikter som det går att agera på? Med hjälp av analys skapar vi information och kunskap av din data. Information och insikter kan användas på många sätt av system och människor för att skapa värde i hela din fastighetsportfölj. Vi använder avancerad modellering för att kartlägga beteendet hos varje enskild byggnad till faktiska användarbehov. Automatiserad analys spårar energimätningar från operativa, finansiella och miljömässiga aspekter för ett brett utbud av beslutsstödsverktyg som täcker allt från enstaka byggnader till stora fastighetsportföljer.

Visualisering

EnergyView är vårt egenutvecklade grafiska användargränssnitt. Med hjälp av EnergyView kan användaren driftsätta, underhålla och analysera på allt från översta systemnivå ner till individuell komponentnivå i varje fastighet. EnergyView innehåller ett larmsystem för att enkelt hantera larm och notifieringar kopplat till operativa systemfunktioner. I EnergyView finns även en programhanterare för att ytterligare anpassa systemet till specifika funktionskrav. Alla data och information som finns i systemet kan användas för att skapa interaktiva rapporter och givetvis går det att ladda ner data i CSV-format från valfri rapport. Vidare finns det stöd för virtuella sensorer och andra komponenter som förenklar det praktiska användandet.

Mina Sidor är ett webbaserat användargränssnitt för fastighetsförvaltare för enkel interaktion med NODA-systemet. Mina Sidor ger en tydlig överblick över inomhusklimat, driften av värmesystemet och energibesparingar över tid. Mina Sidor är utvecklat för att enkelt användas från både datorer och mobila enheter. Mina Sidor är en del av EnergyView och kan visuellt anpassas för specifika användningsfall.

Ansluter till befintliga system

NODA Building anslutes snabbt och enkelt till befintlig värmecentral och är kompatibel med ett brett utbud av värmeregulatorer, fastighetssystem samt system för inomhussensorer. Denna process är helt sömlös inom NODA och säkerställer en robust, flexibel och skalbar lösning.

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy