Ledningsgrupp

Den absolut viktigaste aspekten av ett företag är de människor utgör kärnan i verksamheten. Att de har bakgrund och insikter som kompletterar varandra. Att de har motivation och passion som gör att man strävar mot gemensamma mål.

Inom NODA samarbetar och koordinerar vi arbete över en stor mängd kollegor, partners, underleverantörer och kunder. Gemensamt med kollegor, styrelse och ägare driver ledningsgruppen det strategiska arbetet framåt.

Tillsammans utgör vi en organisation som kan skala för att möte och ta tillvara på framtidens möjligheter.

Christian Johansson, Chief Executive Officer (CEO)

Christian Johansson är medgrundare till NODA och har arbetat på företaget sedan 2005.

Fram till 2019 var Christian tekniskt ansvarig och är sedan dess verkställande direktör (VD) i bolaget.
Christian har en doktorsgrad i datavetenskap med tillämpningar inom energisystem.

Martin Borgqvist, Chief Commercial Officer (CCO)

Martin Borgqvist är Chief Commercial Officer (CCO) på NODA med ansvarsområde som spänner över affärsmodeller, marknadsanalys och partnersamarbete.

Martin har en lång bakgrund inom projektledning och ingenjörsarbete inom energisystem.

Ina Solemo, Chief Growth Officer (CGO)

Ina Solemo är Chief Growth Officer (CGO) på NODA och ansvarar för tillväxt, affärsutveckling och säljprocesser.

Ina har tidigare arbetat såväl inom Telecom och IT som inom energi- och konsultbranschen.

Mikael Ganehag Brorsson, Chief Technology Officer (CTO)

Mikael Ganehag Brorsson är Chief Technology Officer (CTO) och har arbetat på NODA sedan företaget grundades.

Mikael är ansvarig för tekniska frågor och har designat den plattform som NODA bygger sina system på.

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy