Funktioner
NODA Network

Optimering av termiska nätverk

NODA tillhandahåller en öppen lösning för optimering av termiska nätverk som skapar ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt värde. Systemet bygger på dynamisk kontroll av både tillgång och efterfrågan kombinerat med avancerade analysfunktioner.

NODA integrerar sömlöst med befintliga IT-system och kan samexistera med nästan alla datahanterings-system och SCADA-system. Det finns ingen inlåsningsmekanism med NODA. Systemet kan konfigureras och utökas efter behov och anpassas till kraven för varje specifikt termiskt nätverk.

Balansera energibehov och tillgång

Laststyrning

Normalt sett har en operatör av fjärrvärme eller fjärrkyla ingen möjlighet att själv styra efterfrågan, även om hela systemet till sin natur egentligen styrs av just efterfrågan. Alla traditionella optimeringslösningar tvingas helt enkelt att följa efterfrågan bäst de kan. Genom att använda aktivt laststyrning från NODA kan nätoperatören kontrollera efterfrågan samtidigt som kvaliteten på tjänsten säkerställs. Genom att kontrollera efterfrågan i ett system som styrs av efterfrågan är det möjligt att verkligen börja optimera det operativa beteendet för det systemet. Detta gör det möjligt att minska dyra fossila toppar, balansera baslaster, synkronisera efterfrågan med marknads- eller marginella produktionspriser och aktivt sänka returtemperaturerna. En enkel integreringsprocess säkerställer korta återbetalningstider och hög avkastning på investeringar.

Optimering av framledningstemperatur

Styrning med hjälp av framledningstemperaturen är det primära sättet för en operatör i ett fjärrvärmenät att kontrollera energianvändningen i sitt system. Traditionellt görs detta genom att använda statiska inställningar, som relaterar framledningstemperaturen till den aktuella utomhustemperaturen. Med NODA är det möjligt att istället dynamiskt styra framledningstemperaturen. NODA använder datadriven analys för att skapa självlärande modeller som kontinuerligt relaterar den aktuella framledningstemperaturen till de faktiska behoven i hela nätverket.

Genom att dynamiskt styra framledningstemperaturen är det möjligt att avsevärt öka effektiviteten i produktionen, till exempel relaterat till kraftvärmeoptimering och minskade distributionsförluster, och generellt till lägre systemtemperaturer vilket möjliggör mer förnyelsebart och andra värmekällor med lägre temperaturer. Avkastningen på investeringen är mycket hög, och normalt sker en återbetalning av investeringen inom ett eller två år.

 

Datadriven analys

Skapa värde från er kunddata

NODA skapar affärsvärde genom att tillhandahålla en plattform för insikter-till-åtgärder. Systemet ger en förutsägbarhet och ett beslutsstöd i finansiell budgetering, miljörelaterad rapportering och prediktive underhåll. Dessa insikter kan även användas för att förstärka dialog och relation mellan energibolag och dess kunder. Den avancerade analys som NODA tillhandahåller är en naturlig del av det övriga ekosystemet av lösningar från NODA men kan även användas separat som del av individuella förstudier, investeringsanalyser och andra analysbaserade projekt.

Looker Studio

Looker Studio (tidigare Data Studio) är ett Business Intelligence-verktyg från Google. Looker Studio utgör en flexibel miljö för att visualisera data, information och kunskap och kompletterar EnergyView som visualiseringsverktyg inom NODA.

Looker Studio används normalt sett i samband med större fastighetsbestånd eller hela fjärrvärmesystem för att få en komplett bild över aktuella och historisk statistik ur tekniska, finansiella och miljömässiga aspekter. Den underliggande information som visas i Looker Studio skapas inom NODA-systemet och utgör basen för analysen. Givetvis går det även att använda NODA för att skapa underlag till andra liknande system såsom Microsoft Power BI, Qlik Sense eller Tableau Desktop.

Ansluter till era befintliga system

NODA Network är en lösning som ansluts till och fungerar tillsammans med ert befintliga system för hantering av energileverans. Anslutning kan göras digitalt över API eller via automationsprotokoll. Lösningen kan även ansluta till en mängd olika styrsystem för fastigheter, vilket underlättar en uppkoppling av kundcentraler.

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy