C4 Energi

Samarbetet med NODA har gett oss möjlighet till ett närmare samarbete med våra slutkunder, där vi diskuterar effektivisering och kostnadsbesparing ur olika perspektiv.
Emil Larsson, Produktansvarig fjärrvärme/fjärrkyla, C4 Energi

C4 Energi är det lokala och hållbara energibolaget i Kristianstads kommun. Deras erbjudande av hållbara energilösningar till slutkunder innehåller klimatsmart fjärrvärme såväl som elbilsladdning och närproducerad solel från en av Sveriges största solcellsparker.

Tillsammans med NODA hjälper C4 sina fjärrvärmekunder att minska sina uppvärmningskostnader och få bättre kontroll på inomhusklimatet. Detta åstadkoms via tjänsten NODA Building som C4 erbjuder till fastighetsägare i Kristianstad. Hittills har 19 fastigheter anslutits till tjänsten, dessa har tillsammans totalt 43 000 kvm uppvärmd yta.

Tjänsten ger fastighetsägarna information om inomhusklimatet via ett webbaserat gränssnitt och hjälper dessutom värmesystemet att arbeta mer effektivt genom att analysera temperatur, energi och väderdata som samlas in. Under värmesäsongen 2020/2021 var den genomsnittliga energibesparingen i byggnaderna 13 %, men besparingar har även uppnåtts på effektanvändningen vilket är positivt för fjärrvärmenätet men även för värmekostnaderna eftersom fjärrvärmepriset innehåller en effektdel.

Är du kund till C4 Energi, och vill koppla upp din fastighet?

Kontakta xxx på C4 Energi.

Är du energileverantör och vill komma igång med NODA Building?

Kontakta Martin Borgqvist, martin.borgqvist@noda.se

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy