Karlshamn Energi

I Karlshamns Energis fjärrvärmenät har ca 90 fastigheter anslutits till NODA Heat Network genom Demand Side Management (DSM). Fastigheterna används som ett virtuellt energilager som Karlshamn Energi kan aktivera direkt från sitt kontrollrum. Denna extra flexibilitet används exempelvis för att minska spetslast under kalla vinterdagar, eller för att minska energianvändningen rent allmänt i samband med planerade underhållsavbrott i baslasten som utgörs av restvärme från en närliggande industri. De anslutna fastigheterna utgör ungefär 15-20 % av det totala behovet i hela fjärrvärmenätet som ligger på närmare 200 GWh årligen.

Sedan vintern 2019-2020 utvärderas även Dynamic Supply Temperature (DST) i Karlshamn, som används för att optimera framledningstemperatur från produktion. Systemet använder självlärande algoritmer för att löpande analysera det verkliga värmebehovet ute i fjärrvärmenätet och kan på så sätt hela tiden matcha tillgång och efterfrågan. Detta gör att framledningstemperaturen kan minskas vilket innebär såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

Karlshamn Energi och NODA har ett mångårigt samarbete och har arbetat tillsammans i ett antal innovationsprojekt där KEAB agerat kravställare och tidig testkund för nya lösningar.

Karlshamn Energi levererar el, fjärrvärme, fiber och vatten och ägs av Karlshamns kommun.

Är ni intresserade av att implementera liknande lösning?

Kontakta Christian Johansson, cj@noda.se

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy