Headline goes here

Smart Heat Grid syftar till att skapa samverkan inom ett fjärrvärmenät, från produktion via distribution till konsumtion. Detta är en viktig del i arbetet för att effektivisera fjärrvärmen ur ett systemperspektiv vilket oftast leder till såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Ett Smart Heat Grid system är i de flesta fall sammankopplat med energibolagets produktionssystem.

Smart Heat Grid-systemet samordnar effektuttag i kundcentraler och kopplar samman detta med operativa förutsättningar i produktion och distribution. Normalt sett är ett fjärrvärmenät helt behovsstyrt och som fjärrvärmeleverantör kan man oftast bara påverka nätverkets framledningstemperatur och tryckhållning. Smart Heat Grid skapar en tredje frihetsgrad i detta genom att möjliggöra operativ laststyrning i realtid. Smart Heat Grid är en flexibel plattform som kan användas för att uppnå en eller flera grundläggande fördelar i ett fjärrvärmenät.

 

Centered headline

Smart Heat Grid är en framtidssäker teknik som kan anpassas till de flesta rådande förutsättningar i fjärrvärmenätet. Det går att anpassa systemets funktion till att fungera i förhållande till specifika förutsättningar, scenarier, i varje enskilt fjärrvärmenät. Att kontinuerligt följa upp systemets funktion och drift är en viktig del av denna anpassningsprocess för att få ut maximal nytta av systemet.

 

Smart Heat Grid-systemet beräknar kontinuerligt befintligt energilager i anslutna fastigheter och hur stor flexibilitet det finns tillgänglig för att utföra laststyrningar.