2018-03-21 Press Release

Innovationsprojekt inom Fjärrkyla – ett samarbete mellan MälarEnergi AB, NorrEnergi AB och NODA Intelligent Systems AB

Mälarenergi AB, Norrenergi AB och NODA Intelligent Systems har startat ett projekt för utvärdering av lastbalansering i respektive nät för fjärrkyla. Projektet baseras på NODAs teknik för lastbalansering s.k. Smart Grid.Parterna samarbetar för att göra fjärrkylnäten i Solna – Sundbyberg och Västerås smartare och effektivare. Det är ett gemensamt innovationsprojekt som skall utvärdera laststyrning av fastigheter som är anslutna till fjärrkyla. Syftet är att använda kyleffekten på bästa sätt och få ut mer kapacitet från de befintliga fjärrkylnäten.I en byggnad finns det en flexibilitet i hur komfortkylan kan användas för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Detta beror på att byggnader har en termisk tröghet, vilken gör att det finns en fördröjning innan inomhusklimatet ändras, även varma sommardagar. Kyleffekten kan därför justeras i realtid under kortare perioder utan att vi människor märker av det.
När flera fastigheter ansluts till systemet kan realtidsanalyser av kylbehov göras och därmed kan den totala flexibiliteten i ett kluster hanteras på bästa sätt genom laststyrning. På detta sätt kan nyttor skapas i fjärrkylnätet och för slutkunderna. Exempel på nyttor kan vara att säkra leveranskvalitén och att skapa mer utrymme i nätet så att fler kunder kan anslutas utan att ny kapacitet behöver tillföras. Vidare så kan spetslaster minskas och dessutom skapar möjligheten till laststyrning en redundans i fjärrkylnätet. Nyttorna för slutkunden är minskad användning av effekt och energi, vilket minskar kostnader och miljöpåverkan.- Digitaliseringen av energisystemet medför möjligheter vi på Mälarenergi välkomnar. Kan vi genom innovationsprojektet med Noda och Norrenergi få möjligheten att skräddarsy kylleveransen för våra kunder samtidigt som vår egen kylproduktion optimeras skulle det innebära samhällsnytta i dubbel bemärkelse, säger Jesper Ericson, affärsutvecklare på Mälarenergi.

Systemet bygger på att intelligenta funktioner kan styra en del av användningen på kundsidan utan att påverka komforten. Detta möjliggör en samverkan mellan produktion, distribution och konsumtion, vilket bidrar till ökad energieffektivitet och långsiktig hållbarhet.

– Att delta i pilotprojektet ligger helt i Norrenergis linje med att driva utvecklingen av ett energisystem som är hållbart både för miljö och samhälle. Perioden för komfortkyla är både kortare och har intensivare effekttoppar än ett klassiskt fjärrvärmenät, och därför behövs det idag en effektiv laststyrning. Om det visar sig att vi kan optimera effektuttagen utan att det påverkar komforten blir det en vinst både för oss och våra kunder, säger Karl Gottberg, energiingenjör på Norrenergi.

I både Solna och Västerås är målsättningen att ansluta tre till fem fastigheter i det smarta fjärrkylnätet och därefter kommer tester av systemet att göras under sommaren och hösten 2018. En analys och utvärdering av försöken kommer att göras under den senare delen av hösten 2018.

– Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för intelligentare energisystem och det känns väldigt spännande att arbeta med lösningar för fjärrkyla tillsammans med Norrenergi och Mälarenergi! Lastbalansering av fjärrkyla är en naturlig del av vår produktportfölj då vi idag är marknadsledande inom fjärrvärme”, säger Martin Borgqvist, ansvarig för kundprojekt på NODA.

För mer information, kontakta Martin Borgqvist (NODA), 0708 – 72 37 35.
Om NODA Intelligent Systems:
Noda Intelligent Systems utvecklar och tillhandahåller Noda Smart Heat Grid
för optimering av fjärrvärmesystem, och Noda Smart Heat Building för energieffektivisering
i fastigheter. Med över 2000 anslutna byggnader och samarbeten med
Sveriges och Europas mest framstående energibolag är vi ledande inom vårt område. NODA har kontor i Karlshamn, Malmö, Nürnberg, London och Warszawa. Bolaget ägs av Latour Industries. www.noda.se