GDPR Information

GDPR Information

Latour Industries AB, GDPR information BAKGRUND GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 är en förändring för många företag inklusive Latour Industries AB och dess dotterbolag. Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan...